Planinarski dom Škrka
Velká místnost s kamny + kuchyňka ©Seppák (2013)