Planinarski dom Škrka
Část místnosti na spaní ©Seppák (2013)