Seník Pustina
Další obrázek od přístupové cesty. ©Vasik (2011)