Caravansérail
Pohled od vstupu na nádvoří. ©Vasik (2018)