Přístřešek u Velké Polany
Pohled na prkna pod střechou (2020)