Salaš Mandolína
Salaš kompletně zasypaná sněhem, únor 2001. ©Vasik (2001)