Zaslon Kobilino branišče
Zaslon Kobilino Branište v září 2020 ©Miroslav (2020)