Rozhladňa pri Kaplnke
Výhledy až na Smrk a Lysou horu. ©Kaja (2008)