Přístřešek na sjezdovce Kubínská hoľa
Schema přístupu k objektu.