Posed pod Priehybkou
Pohled na posed od hrany lesa, v pozadí Kraľova Hoľa. ©Vasik (2009)