Turistický přístřešek na Předělu
lavičky jsou po straně, nikoliv uprostřed ©tomnovotny (2018)