Úprava přístupu - Ubytování v salaši Stiol - nad Pasul Prislop - data
Přístup:
Popis:
Mapa:
Jiná mapa:
Schéma přístupu:
Upravil:
Upravil:
E-mail:
0 a 0 je